De Stichting Vrienden met Lef onderneemt diverse activiteiten ter bestrijding van verslaving, eetstoornissen en stigma.

 • Kostenloos en onafhankelijke telefonische hulp bieden (24/7) bieden aan mensen met een verslaving en/of eetstoonis
 • Het organiseren van workshops en cursussen voor mensen met een verslaving in herstel en hun naasten
 • Het inzetten van vrijwilligers uit de doelgroep die zich inzetten voor de doelstellingen
 • Het periodiek publiceren van de grote Lef Verslavingsbehandelwijzer, die verspreid wordt onder diverse gezondheidszorginstellingen (onder andere huisartsenpraktijken)
 • Het jaarlijks organiseren van de (internationale) Dag van Herstel (samen met vrijwel alle organisaties in Nederland die zich bezihouden met behandeling en preventie van verslaving en eetstoornissen). Deze dag vindt elk jaar plaats in september (internationale Recovery Month). Zie: https://www.lef-magazine.nl/dagvanherstel/dag-van-herstel-2019 

   

 • Het verstrekken van Lef Magazines (gratis) aan diverse gezondheidszorginstellingen waaronder onder meer alle grote huisartsenposten en GGZ instellingen in Nederland en vanaf medio 2017 in België
 • Het ondersteunen van re-integratie van herstellenden in de GGZ, samen met Stichting Ismes, Ruischcoaching recovery en re-integratie en uitzendbureau Astare
 • Het faciliteren van vrijwilligerswerk aan herstellenden. Daarnaast het ondersteunen en begeleiden
 • Samenwerking met Stichting Centrum voor Verantwoord Spelen, een expertisecentrum en vraagbaak voor spelers en gokverslaafden
 • Samenwerking  met GGZ-instelling ITMYS, een organisatie voor mensen met een seksverslaving (behandeling en voorlichting)

 
Covers Lef Magazine

 • Het ondersteunen en mede-organiseren van preventie en vroegsignalering op middelbare scholen in Nederland, samen met de Stichting Be Aware
 • Samenwerking met zelfhulpgroepen voor verslaafden in Nederland en België
 • Het opstarten van Association of Recovering Motorcyclists (ARM) en Recovering Women Riders (RWR) Nederland. Motorclubs die geheel bestaan uit herstellend verslaafden. De eerste Nederlandse chapter is in 2017 opgericht
 • De Stichting Vrienden met Lef maakt sinds begin 2019 deel uit van het bestuur van de Alcohol Alliantie Nederland (AAN). Dit is een initiatief van Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP (Stichting AlcoholPreventie). AAN heeft medio 2019 subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS en start in 2020 met het project: Zien drinken doet Drinken en het houden van een Alcohol Awareness Week. Beide projecten richten zich geheel op jeugd en alcoholpreventie
 • Het geven van voorlichting in diverse media (Nieuwsuur, Pauw, RTL Late Night)
 • Het organiseren van discussies en panels over verslaving en eetstoornissen bij diverse gelegenheden, in samenwerking met het AMC en de Stichting Volksbond Rotterdam
 • Het opstarten van samenwerkingsverbanden met instellingen die zich bezighouden met het behandelen van eetstoornissen

  ARM

  RWR

 FC Lef

2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In 2016 bezocht The Dutchess of Cambrigde - Kate Middleton - Nederland. Onder meer voor een gesprek over verslaving en herstel. De Briste kroonprinses is ambasadeur van de Stichting Action on Addiction, een stichting met dezelfde doelstellingen als VML. De kroonprinses heeft met mensen van het Trimbos Instituut een gesprek gehad over onder andere het destigmatiseringsprogarmma in Groot Brittannië. De Stichting Vrienden met Lef heeft goede banden met de Stichting Action on Addiction en zal in de nabije toekomst de samenwerking uitbreiden.

 Op 7 september 2016 sprak de Stichting met minsiter Edith Schippers van VWS, onder meer over het verminderen van het stigma. Afgesproken is dat de minister actief een bijdrage zal leveren. Tijdens dat gesprek is de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen VML en de minsiter. 

  Kate Middleton

 

 

  

Reageer reacties (0)
LEES MEER...